قالب وردپرس افزونه وردپرس
فال انبیا

حضرت ذوالكفل (ع)

به نظر ميرسد شخصي صبور و بردبار باشيد به ديگران وعده هاي زيادي ميدهيد مراقب باشيد كه به آنها عمل كنيد .اگر وكيل يا قاضي هستيد با مردم به عدالت رفتار كنيد و حق مظلوم را از ظالم بگيريد. كاري را كه مقصود داريد انجام دهيد در ان موفق خواهيد شد يك شخص بدخواه پي اغفال شماست مراقب او باشيد . ممكن است مدتي به خاطر انجام كاري مجبور باشيد مخفي شويد يا در تنهايي زندگي كنيد . ممكن است شخص صاحب نامي از شما حرف شنوي پيدا كند او را به عدالت با مردم دعوت كنيد خواهد پذيرفت . چيزي را كه منتظرش هستيد اتفاق مي افتد