قالب وردپرس افزونه وردپرس
فال انبیا

حضرت لقمان(ع)

به نظر ميرسد شخصي متواضع با حكمت و درستكار هستيد . اگر گرفتار صدمه و يا مشكلي هستيد خير است و حكمتي در آن ميباشد . چيزي را كه از دست داده ايد دوباره به دست مي آوريد اگر قصد ازدواج داريد خير است انجام دهيد ولي قبلا از فهم و دانايي و سلامت عقل او مطمئن شويد از مشكلي كه داريد رها ميشويد بايد به خداوند توكل و توسل كنيد چشمتان نبايد به دنبال مال مردم باشد در ضمن كينه توزي نكنيد تا از سلامت برخوردار باشيد اگر كسي به شما بدي كرد او را ببخشيد . از اين راه به عزت ميرسيد ، اگر با تفضل به خدا به مقاصد و اهداف عالي خود برسيد نام نيكي از شما بر جاي خواهد ماند