قالب وردپرس افزونه وردپرس
خمر بهشت

ما را از خیال تو چه پروای شرابست
خم گو سرخود گیر که خمخانه خرابست
گر خمر بهشت است بریزید که بی دوست
هر شربت عذبم که دهی عین عذابست

تعبیر فال شما

چون در کارهایت شکست خورده ای

از تلاش مجدد خودداری می کنی و به کار بی اعتنایی می کنی

از تنهایی نترس و به دنبال شریک برای خودت نباش

از خداوند کمک بخواه موفقیت تو حتمی است