قالب وردپرس افزونه وردپرس
آه سینه نالان

ساقیا برخیز و در ده جام را
خاک بر سر کن غم ایام را
ساغر می برکفم نه تاز بر
برکشم این دلق ازرق فام را

تعبیر فال شما

سعی کن با روش های صحیح غم خودرا از دل بیرون کنی

به کار مشغول شو و از انجام کارهای بی ارزش پرهیز کن تا از آه وناله به دور باشی

در پی محرم اسرار نباش ، صبرو تحمل داشته باش به آرزویت می رسی