قالب وردپرس افزونه وردپرس
طواف کعبه

زلفت هزار دل به یکی تار موببست
راه هزار چاره گر از چارسو ببست
تا عاشقان به بوی نسیمش دهند جان
بگشود نافه ای و در آرزو ببست

تعبیر فال شما

به هر سو که می روی درها به رویت بسته شده

هرچه فکر می کنی چاره ای برای گشودن مشکل پیدا نمی کنی

باید کار و فعالیت کنی ، صبر و تحمل داشته باشی تا مشکلات رفع شود