خانه / سرگرمی / فال و طالع بینی / چهره خوانی چیست و چگونه انجام می شود ؟

چهره خوانی چیست و چگونه انجام می شود ؟

انسان در طول قرون متمادی سعی نموده تا با پیوند زدن خصـیصـه هـای صـورت افـراد بـه ویژگیهای شخصیتی ، متوجه افکار و درون دیگران شود . با گـذشـت سـالها علم چهره شناسی نیز گسترش یافته و به شاخه های مختلف تـقسـیم شـده است . بـرای مثـال متوپوسکپی علم پی بردن به سیرت و درون آدمی از روی خطوط روی پیشانی است .

فرنولوژی علم جمجمه خوانی و مطالعه طرز تشکیل جمجمه میباشد که به بنا نهادن شخصیت و امیال ذاتی و روانی افراد کمک می کند .

فیزیـوگـنومی یا عـلم چـهره شناسی ، موضوعی است که ما به آن خواهیم پرداخت . این علم به ما می آموزد که چگونه از روی چهره افراد پی به شخصیت آنها ببریم .

چهره خوانی چیست و چگونه انجام می شود ؟
چهره خوانی چیست و چگونه انجام می شود ؟

با این وجود هنوز بسیاری از مردم چهره خوانی را راهی مطمئن برای قضاوت در مورد افراد می دانند . چیزی که اهمیت دارد این اسـت کـه چـهره را بصورت کامل و دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و تا رسیدن به همه حقایق از قضاوتهـای شـتابزده اجتناب کنیم .

شکل صورت :                             

دراز و کشیده : افرادی که دارای چنین صورتی هستند عموما دارای صـبر و تحمل زیاد بوده و توانایی حل مشکلات در آنها بیشتر است . جـذابـیـت و خوش ترکیب بودن افراد با چنین صورتی نشانگر این است که آنها معمولا کارهای خـود را نـیـمـه تمام رها نکرده و عادت به انجام امور بطور تمام و کمال دارند .

گرد : این شکل دلالت بر امیدواری زنده دلی و انرژی دارد . اینگونه افراد می تـوانند اتاقی دلگیر و ساکت را به بمبی از خنده و شادی تبدیل کنند .

پهن : اینگونه اشخاص بردبار و مهربان و معمولا افراد روشنفکری می باشند .

مربعی : طرفدار استقلال فردی و فردگرایی ، سختـکوشـی بـرای دسـتـیـابی بـه آرزوها ، زیرکی و فعال بودن از ویژگیهای این افراد محسوب می شود .

پیشانی :                                  

صاف : کسانیکه که دارای خطوط در پیشانی نیستند ، افـرادی اندیشمند و همیشه در حال تفکر می باشند و در تصمیم گیریها سریع و منطقی عمل می نمایند .

چروکیده : وجود خطوط در سطح پیشانی نشان می دهد که ایـنـگونه افراد به سرعت هیجان زده و احساساتی شده و سریع آشفته و پریشان حال می گردند .

 چشم  :                           

رمانها ، داستانها و اشعار بسیار زیادی در مورد چشم و ارتباط آن با خصوصیات روحی و روانی انسان نوشته شده است . چشمها هیچگاه دروغ نمی گویند ؛ آنها بیانگر احساس درونی و واقعی ما می باشند .

اضطراب : اگر مابین عنبیه و پـلک پـایینی هـر دو چشم مـقداری سفیدی وجود داشت ، آن شخص انسانی مضطرب و نگران است .

تندخویی : اگر بالای عنبـیه بخشی سفید رنگ وجود داشت ، علاوه بر استرس نشانگر تندخویی و پرخاشگری در فرد است .

روان پریشی : چنـانچه دور تا دور عنبیه را سفیدی فرا گرفته باشد ، نشانگر عدم تعادل و پایداری روح و روان فرد خواهد بود .

شادی : وجـود خـطوط کـوچـک در خـارج از چـشمها حاکی از خنده رویی و شادبودن فرد می باشد .

چهره خوانی چیست و چگونه انجام می شود ؟
چهره خوانی چیست و چگونه انجام می شود ؟

ابرو :                           

صاف : صافی و مستقیمی ابروها نشانگر اندیشه ، تفکر و ایده گرایی فرد می باشد .

کمانی : افرادی که دارای ابروهای خمیده و کمانی هسـتند از حـکایـتـها و داسـتـانـهـای واقعی لذت می برند .

باریک : اینگونه افراد معمولا دارای اعتماد به نفس اندکی می باشند بخصوص اگر ابـروی آنها بجز باریکی ، بالا و گرد نیز باشد . پیوسته : پیوستگی ابروها نشانگر این است که فرد دائما در حال تفکر و اندیشـه بـوده و ایده های جالبی در سر دارد .

پلک :                               

کوچک : اگر فاصـله بـین بالای پلک و مژه کم باشد بیانگر اسـتقلال فرد می باشد و اینکه آن فرد حتی ممکن است بصورت ارادی خودش را به دیگران نزدیک نکند .

بزرگ : بزرگ بودن پلک دلالت بر وابستگی شدید فرد به دیگران دارد .

بینی :                                

کوچک : گفته می شود اشـخاصی که بـیـنی کـوچـک دارنـد ذاتـا افـرادی ضعیف و اغلب غیرقابل اتکا بوده و در تصمیم هایشان استوار و ثابت قدم نمی باشند .

بزرگ : بزرگی بینی نشانه ابتکار و عزم و اراده می باشد . یک شـخصـیت قـوی که اثرش را برجای خواهد گذاشت .

تیز : تیز بودن نوک بینی نشانگر این است که فرد خود را مقید به رعـایـت آداب و رسـوم ندانسته و با اطرافیانش به راحتی برخورد می کند . ایـنگونه افراد خـود را بـاور داشـتـه و بی باکانه و متهورانه خود را به دیگران نزدیک می کنند .

عقابی : خودخواهی ، دودلی و حساس بودن از جمله ویژگیهای کسانی است که دارای چنین بینی می باشند .

گوش :                             

کوچک : کوچکی گوش نشانه تزلزل و احساس نا امنـی در افـراد اسـت هر چند اینگونه افراد می دانند که چه می خواهد و معمولا سخت کوش و کارکن هستند .

بزرگ و دراز : این قبیل افراد معمـولا انـعـطاف پـذیـر نـبـوده و به سـختی آرام و بی خیال میشوند .

پرمو : افرادی که دارای گوشهایی پرمو هـستند مـعـمـولا وسـواسـی و نـکـته بین بوده و وقت زیادی را برای چیزهای بی اهمیت تلف می کنند .

گونه :                        

برجسته : برجسـتـگی گـونه نشـانگر قدرت ، انـرژی و اعـتماد بنفس است ، کسانی که دارای گـونه برجسته می باشند تمایل بیشتری برای پذیرفتن اشتباهات دیگران دارند .

گود : علاوه بر جذابیت و زیبایی دلیلی بر خوش مشربی و سازگاری فرد می باشد .

چانه و فک :                             

فک چهارگوش : افـراد با فـک چـهار گـوش و مـربعی انـسانهای تـسخیر ناپذیر و سرکش می باشند . آنها توانایی تبدیل رویاهایشان به واقعیت را دارند .

چانه های برآمده : اینگونه افراد ، اشـخاصی خود ستـا بوده و تصـور میکنند هیچ چیزی جز خود آنها اهمیت ندارد و جز خودشان حرف کس دیگری را قبول نداشته و خود را عقل کل می دانند

لب :                            

قلوه ای : لبهای قلوه ای علاوه بر زیباتر نمودن صورت ، نشانه بخشش و گشاده دستی می باشد . معمولا اینگونه افراد تمایل دارند در مورد خودشان صحبت و گفتگو کنند .

نازک : نازک بودن لب بیانگر خویشتن گرایی ذاتی در اشخاص است .

لب بالایی نازک پایینی قلوه ای : نشانه این است که فردی متـقـاعد کنـنـده و مـجاب کننده می باشد .

منابع:

گروه تولید محتوای فارسی میهنبُد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *